?

Log in

No account? Create an account
okee dan. nog eentje. ik las alle dingen die ik al eens had… - a little fuel [entries|archive|friends|userinfo]
marieke

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 2nd, 2006|01:15 pm]
marieke
okee dan. nog eentje.

ik las alle dingen die ik al eens had geschreven en ik vind opeens dat het best diepgang heeft. sjonge hee. misschien moet ik weer zo*n boekje kopen waar ik dan mijn verse gedachten ik opschrijf. ik had van de week weer een hele leuke:

ik was naar mijn werk geweest. ik werk in een callcenter. eerst moest ik mensen bellen om te vragen of ze donateur wilden worden van de kankerbestrijding. dat sommigen dat willen. best handig.
maar ja de laatste keer, afgelopen dinsdag, kreeg ik opeens een training over natuurmonumenten. alle mensen waren al donateur geworden denk ik ofzo. we werden omgetraind. natuurmonumenten dus. want wist je al dat het naardermeer wordt bedreigd? het kan toch niet. nou die training duurde zo'n (mijn hele werktijd) en er was nog een half uurtje over om te bellen. daarvan heb ik een kwartier gebeld. drie mensen aan de lijn gehad en eentje lid gemaakt gippy!
beetje zielig voor die mevrouw die donateur (of donatrice?) wilde worden van de kankerbestrijding, en tegen wie ik had gezegd dat ik, ík, haar wel de volgende dag om dezelfde tijd zou terug bellen. arm mens. rijk mens.

goed, dat was het dus niet. logisch dat ik blij was met dat simpele kwartiertje. en toen mocht ik naar huis. en nou komt het: ik stapte de tram in en dacht niet na. ik zocht een plekje vooruit maar was vergeten dat ik me nog niet had omgedraaid. de tram begon te rijden en ik ging achteruit. mijn eerste gedachte was: wat dom. maar om te wisselen van plaats nadat ik zo beleefd had gevraagd 'of ik eventjes naast u mag zitten?' leek me ook ietwat overdreven. dus moest ik het maar positief proberen in te zien.

en ik zag...

het gebouw wat ik op de heenweg als eerste zag als laatst. het park aan mijn linkerzijde wederom aan mijn linkerzijde. het winkelcentrum, leeggelopen, op zijn zelfde plaats aan mijn rechterzijde. opeens werd ik blij! ik zag alles wat ik al had gezien, maar dan verkeerdom! het leek wel of ik terugging in de tijd en alsof ik mijn tijd helemaal niet had verdaan. ik ging terug en dat was erg leuk. gewoon, het was leuk. het voelde alsof alles onecht was. en dat vond ik leuk.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: kokosnoot
2006-07-21 02:53 pm (UTC)
het is maar hoe je het ziet he. toch wat vaker achteruit gaan dan :)
(Reply) (Thread)