?

Log in

Er was een tijd dat ik hield van zoute druppels. Ik zocht ze op en… - a little fuel [entries|archive|friends|userinfo]
marieke

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 19th, 2008|10:43 am]
marieke
Er was een tijd dat ik hield van zoute druppels. Ik zocht ze op en omarmde ze. Volledig kon ik erin opgaan. Maar nu wil ik niets liever dan er een harde punt in steken, hen ontleden in miljoenen kleine spetters, de zon erop laten schijnen en de regenboog zien.
LinkReply