?

Log in

het is een goede dag voor lorenzo. hij huppelt wat rond door het… - a little fuel [entries|archive|friends|userinfo]
marieke

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 19th, 2008|03:22 pm]
marieke
[Current Mood |blankblank]

het is een goede dag voor lorenzo. hij huppelt wat rond door het huis, vreet aan mijn plant, drolt in zijn schone hok, probeert in de wasmachine te klimmen, komt vast te zitten tussen wasmachine en keukenkastje en glijdt uit over het matje in de hal. eet een appeltje en leegt mijn prullenbak.

en ik? ik adem nog steeds, heb zo nu en dan wiebelbenen en al heel lang geen chips gegeten. over een paar weken zit ik in het vliegtuig naar togo, maar ik heb mijn ticket nog niet geboekt omdat ik een 3 haalde voor statistiek. en in plaats van me op 3 maanden afrika voor te bereiden, ben ik aan het nadenken waar mijn master zal plaatsvinden. op dit moment ben ik overtuigd van geneve, jammer alleen dat het daar zo duur is. scandinavië heeft gratis onderwijs dus ik ben er eigenlijk nog niet uit. ik denk dat ik een pre-culture shock heb. en dat in de vorm van een oneindige w.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: kokosnoot
2008-04-23 02:57 pm (UTC)
ik kan niet komen zaterdag! :(
mag ik anders langskomen in togo?
(Reply) (Thread)