?

Log in

No account? Create an account
Ik vind het geluid van de wasmachine rustgevend, vooral als mijn… - a little fuel [entries|archive|friends|userinfo]
marieke

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 21st, 2008|12:31 pm]
marieke
Ik vind het geluid van de wasmachine rustgevend, vooral als mijn eigen was erin zit.
Ik teken figuurtjes die de druppels van de douche op de douchedeuren achterlaten.
Ik loop op mijn blote voeten door het huis en viezigheidjes plakken aan mijn voeten.
Ik typ op mijn computer en het geeft niet als hij vastloopt, als hij maar blijft ademen.
Ik heb mijn haar gewassen en ik kan geen genoeg krijgen van de frisse geur op mijn hoofd.
Ik heb nieuwe okisaki, maar dat was ik vergeten en dat is echt uitzonderlijk.
Ik heb mijn muis zelf schoongemaakt en nou zoeft-ie weer geruisloos over zijn matje.

Ik hou van kleine dingen, zoals een takje dat meewaait met de wind en nét niet wordt weggeblazen.
Of stiekem uit het raam kijken naar de gamende buurjongen of de fietsende overbuurman.
Of me afvragen of mensen me zullen zien zitten als ik het gordijn niet dichtdoe.
Of andere mensen ook op dezelfde manier nadenken als ik.
Of het echt waar is dat niemand anders de dingen doet die wij samen doen.
Zoals lingo spelen in ons hoofd. Of op zijn kop in slaap vallen. Of dagelijks door het bed zakken.

Mijn muis is blij op zijn matje. Ik word gerustgesteld door het gejengel van de wasmachine, en gelukkig gaat die nog wel even door.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: kokosnoot
2008-01-23 04:05 pm (UTC)
ik moet echt langskomen.
en wat is een okisaki?
(Reply) (Thread)